Öneriler

100 Yıllık Bir Mesele: İsrail-Filistin

1967 yılından sonra İsrail Kudüs’teki belediye sınırlarını genişletti; şu an on binlerce kişiye ev sahipliği yapan, ülke vatandaşları için yerleşim alanları kurmaya başladı. İsrail’in kurduğu yerleşimler Filistinli Arapların yaşadığı mahalle alanlarını azaltırken, bu mahallelerin gelişmesine ve genişlemesine de engel oluyor. Filistinliler tarafından işgal altındaki topraklar olarak tanımlanan Doğu Kudüs’te bugün yaklaşık 220 bin İsrailli Yahudi yaşıyor. Doğu Kudüs’ün 350 binlik Filistinli nüfusu ise aşırı kalabalık ve yaşam alanları sınırlı mahallelerde ikamet ediyor. 

İkinci Dalganın Altında Kalan Bir Ülke: Hindistan

Hindistan pandeminin başladığı günden bugüne tüm dünyanın gördüğü en kaotik salgın sürecini yaşıyor. Öyle ki, Hindistan’da 1 Nisan’da günlük vaka sayısı 81 bin kişiyken, 5 Mayıs’ta günlük vaka sayısı 400 binin üzerine fırladı. Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamasına göre, geçtiğimiz hafta Hindistan’da pozitif vakaların tüm dünyadaki pozitif vakaların yarısına, ölümler ise dünyadaki tüm COVID-19 sebepli ölümlerin çeyreğine denk düşüyor.

1. Yılının Sonunda Sayılarla Covid-19

Dünya Sağlık Örgütü 31 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan şehrinde sebebi bilinmeyen zatürre vakalarına dair Çin otoriteleri tarafından bilgilendirildi. 7 Ocak 2020 tarihinde Çin bu vakaların yeni tür bir korona virüsü olduğunu açıkladı ve o günden beri Covid-19 önce bölgesel, sonrasında ise küresel ölçekte gündemini koruyor.

10. yılında sayılarla Suriye iç savaşı

Suriye’de barışçıl protestolarla başlayan, sonrasında hızla çeşitli grupların dahil olduğu bir iç savaşa ve ardından da devletlerin dahil olduğu büyük bir krize dönüşen olaylar...

LGBTİ+ Hareketi: Kısa Bir Bakış

Boğaziçi Direnişinin başlamasıyla LGBTİ+’lar bir kez daha ana akım medyanın gündemine girdi. Özellikle sosyal medyada doğru bilinen birtakım yanlışları düzeltmekte fayda var. LGBTİ+ bir insan değildir. LGBTİ+ bir örgüt değildir. LGBTİ+’lı diye bir söylem olamaz, çünkü bu söylem hiçbir kişiyi, hiçbir kurumu, hiçbir nesneyi işaret etmez. LGBTİ+, kabul edilsin ya da edilmesin, toplumda var olan belli bir sosyal grubu ifade eder.

Yatırımcı Vizesi: Kağıdı, Mührü Altın Vize

Covid-19 yurtdışı seyahatlerini özellikle salgının ilk birkaç ayında önemli ölçüde sekteye uğrattı. Halen daha yurtdışı seyahatleri pandemi öncesi yoğunluğuna dönebilmiş değil.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Göçmen Kadınlar

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin tam anlamıyla sağlanması noktasında devletler ve onları oluşturan toplumlar yeterince başarılı değil. Birleşmiş Milletler Kadınlar (UN Women) ajansının yayımladığı bir rapora göre, silahlı çatışma veya siyasi ayaklanma durumlarında toplumsal cinsiyete dayalı şiddet çok daha şiddetli formlara bürünerek özellikle kadınları ve kız çocuklarını daha da derinden etkiliyor.

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Perspektifinden İklim Krizi

Women Deliver’ın Ocak 2021’de yayımladığı bir rapora göre, cinsel sağlık ve üreme sağlığı iklim krizinin sert ve olumsuz etkilerinden muaf değil. Kriz sebepli su kaynaklarının azalması temiz suya erişimi zorlaştırıyor. Böyle bir dönemde temiz suya erişimin olmayışı ve hamilelik kaynaklı dehidrasyon hormonların düzensiz çalışmasına, erken doğumlara, düşüklere ya da ölü doğumlara sebep oluyor.

Şehir, Göç ve Sürdürülebilirlik

Yaşadığımız zamanları göç ve göçmenler çağı olarak tanımlamak çok da yanlış olmayacaktır. Gerek ekonomik gerek siyasi ya da toplumsal pek çok sebepten ötürü kişiler bulundukları ülke içinde ya da başka ülkelere göç ederek daha iyi bir hayatın peşinde koşuyorlar. Birleşmiş Milletler’in sunduğu verilere göre dünyada şu an 1 milyar göçmen var.

Clubhouse: Büyük Bir Ev Partisi

Bu yeni uygulama sosyal medyadaki siyasi, toplumsal tartışmaları ve/veya gündelik sohbetleri farklı bir boyuta taşıyor. Özellikle göz önünde olan kişilerin farklı mecralarda ilmek ilmek oluşturduğu sosyal medya karakterleri ağızlarından çıkan tek bir kelimeyle bozulabiliyor.

10. yılında sayılarla Suriye iç savaşı

Date

Suriye’de barışçıl protestolarla başlayan, sonrasında hızla çeşitli grupların dahil olduğu bir iç savaşa ve ardından da devletlerin dahil olduğu büyük bir krize dönüşen olaylar geçtiğimiz mart ayı itibarıyla 10. yılını doldurdu. Bu süreçte başta Türkiye olmak üzere Suriye’nin komşu ülkelerine oldukça büyük bir nüfus akın ederken durum 10. yılında bölgesel bir kriz olmaktan daha da öte küresel bir soruna dönüştü.

Bu yazının konusu Suriye iç savaşının nedenlerini, nasıllarını ve olası çözüm yollarını tartışmak değil. Çünkü bu tür tartışmalar son on yıl içinde pek çok mecrada defalarca gerçekleştirildi. Suriye meselesinin devlet insanları ve siyasi tartışmacılar tarafından üstünkörü bahsedilen ve derinine inilmeyen insani yönünden ve konunun direkt özneleri olan insanlar üzerindeki etkisinden ise tam olarak bahsedilmedi, üstünde durulmadı. (Veriler Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nin Mart 2021 yılında yayınladığı rapordan alınmıştır.)

264 insani yardım çalışanı ve 922 sağlık personeli…
Mart 2011’den 2020 yılı sonuna kadar toplamda 264 insani yardım çalışanı ve 922 sağlık çalışanı Suriye’deki savaş nedeniyle hayatını kaybetti. Bu kişiler savaştan etkilenen kişilere insani yardım ve tıbbi destek sağlamaya çalışırken ağırlıklı olarak hava bombardımanları, silahla vurulma, kaçırılma gibi sebeplerle öldürüldü. Başka bir deyişle geçtiğimiz on yıl içinde Suriye’de her ay en az iki insani yardım çalışanı ve en az sekiz sağlık çalışanı sadece insanlara yardım etmek ve fayda sağlamak için çalışırken yaşam hakları ellerinden alındı.

13 milyon insan
Son on yıl içinde 13 milyon Suriyeli çatışma ortamından kaçmak ve hayatlarını kurtarmak için yaşadıkları yeri terk etti. Bu kişilerden 7 milyon Suriyeli ülke içinde yer değiştirmek zorunda kalırken, 6,6 milyon Suriyeli daha güvenli bir hayat ümidiyle dünyanın çeşitli ülkelerine gittiler. Şu an Suriye dışında yaşayan en büyük Suriyeli popülasyon Türkiye’de. Türkiye’yi Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır takip ediyor.

2,5 milyon çocuk
Savaşın başladığı günden beri 2,5 milyon çocuğun eğitim hakkı elinden alındı. Suriye’deki okulların üçte biri on yılın sonunda kullanılamaz halde. Okula gidemeyen çocuklar ne yazık ki çocuk işçiliğine ya da çocuk yaşta evliliklere zorlandı. Çocuk evlilikleri ve çocuk işçiliği bu çocukların tekrar eğitim hayatına dönmesini daha da zorlaştırırken çocukların hem fiziksel hem de psikolojik yaralar almalarına ve pek çok çocuğun çocuk yaşta hamilelik/doğum ya da iş kazalarında ölmelerine sebep oluyor.

Üç kilometre
Tüm bu şartlar altında yine de eğitimini sürdürmeye çalışan yedi yaşındaki Fatima’nın evinden okula gitmek için yürüdüğü mesafe üç kilometre.

12 saat…
Çalışmaya zorlanan çocukların ortalama “mesai” saati 12 saat. Bazı çocuklar 16-17 saat çalışıp uyuduktan sonra tekrar çalışmak zorunda.

13,4 milyon insan
Günümüz itibarıyla Suriye’de ve Suriye dışındaki ülkelerde insani yardıma ihtiyacı olan insan sayısı 13,4 milyon kişi. Bu kişilerin büyük çoğunluğu en temel insan haklarına, barınacak bir yere, temiz suya ve yeterli yiyeceğe, hijyen ve sağlık malzemelerine ulaşamıyor.

7,6 milyon insan
Yine de bölgede ve çevre ülkelere mültecilerle çalışan insani yardım kuruluşları canla başla daha fazla kişiye ulaşıp hayatlarını bir nebze de olsa iyileştirebilmek için çalışıyor. 2020 yılı içerisinde toplam 7,6 milyon Suriyeliye dünyanın çeşitli yerlerinde insani yardım kuruluşlarından destek aldı.

Suriye’deki iç savaş onuncu yılını doldurdu. Suriye’deki milyonlar için son 10 yıl büyük kayıplar, acılar, yeni ülkeler, uyum sağlanması gereken yeni toplumlar ve nesiller boyunca aktarılacak travmalar getirdi.