ÖNERİLER

4. Yargı Paketi Tartışmaları

Yapılan yeni değişiklikle cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçları için de somut delillere dayanan kuvvetli şüphenin aranması şartı sosyal medyada büyük tepki uyandırdı.

Unutulma Hakkı – Yeni Nesil İnsan Hakları Serisi #2

Unutulma hakkı, en basit tabiriyle internet ortamında hukuka uygun olarak yayımlanmış bir içeriğin kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle arama motorlarında listelenmesinin sona erdirilmesini (de-listing veya the right to de-referencing) talep hakkıdır.

Bağlantıyı Koparma Hakkı – Yeni Nesil İnsan Hakları Serisi #1

Bağlantıyı koparma hakkı; en basit şekliyle, çalışanların iş saati dışındaki zamanlarda işten ve işle alakalı olan e-posta, telefon gibi iletişim araçlarından kopabilme hakkını ifade etmektedir.

Marmara Can Çekişiyor

Çevre felaketlerinin ardı arkası kesilmezken Marmara Denizi’nin yıllardır mücadele ettiği deniz salyası ya da bilimsel ismiyle “müsilaj”ın geçtiğimiz aylarda gözle görülür halinin ciddi boyutlara ulaşmasıyla alarm verildi.

İkizdere Mücadelesi

Rize İyidere Lojistik Limanı inşaatında kullanılmak üzere Rize’nin İkizdere ilçesinde açılmak istenen taş ocağı için 20 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de, bölgede yer alan 17 adet taşınmazın acele kamulaştırılması için Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlanmıştı. Kararın alınmasının ardından 21 Nisan tarihinde taş ocağı inşaatını yapacak olan Cengiz İnşaat’a ait iş makineleri bölgeye girince İkizdere halkı inşaatı durdurmak için mücadeleye başladı ve o günden beri bölgede inşaatın başlamaması için nöbet tutmaya devam ediyorlar.

Tam Kapanmada Alkol Yasakları: Ne Kadar Hukuki?

26 Nisan tarihinde gerçekleşen kabine toplantısı sonrası tam kapanma kararı alınması üzerine İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesini yayınladı. Genelgede tam kapanma süresince açık olacak işletmelere...

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkış

20 Mart 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye’de uzun süredir tartışılmakta olan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve...

Ömer Faruk Gergerlioğlu’nın vekilliğinin düşürülmesi ve gözaltı kararı

17 Mart’ta hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliği, kararın TBMM’de okunmasının ardından düşürüldü. Milletvekilliğinin düşürülmesi kararı alındığından beri TBMM’den ayrılmayan Gergerlioğlu, 21 Mart sabahı gözaltına alındı.

HDP’nin kapatılması istemi

15-21 Mart haftası Türkiye için gündemin oldukça yoğun olduğu; politika, hukuk ve ekonomi alanlarının birbirine geçtiği ve gündeme oturan her olayın hukuksallığının tartışıldığı bir hafta oldu. 

Nedir Bu İstanbul Sözleşmesi?

İstanbul Sözleşmesi’nin ne olduğunu daha iyi anlayabilmek için belki de bu yazıya şu soruyla başlamak lazım: “İstanbul Sözleşmesi ne değildir?” 

4. Yargı Paketi Tartışmaları

Date

Kamuoyunda “4. Yargı Paketi” olarak bilinen “Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, 8 Temmuz tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. 14 Temmuz Çarşamba günü Resmi Gazete’de yayımlanan “Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nda birtakım değişiklikler öngörüyor.

Değişikliklerin büyük bir çoğunluğu yargılamadaki sürelere ilişkin olmakla birlikte, özellikle sosyal medyada da tepki çeken 13. madde uyarınca Ceza Muhakemesi Kanunu madde 100’de sayılan katalog suçlarda “somut delillere dayanan” kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde tutuklama nedeni var sayılacaktır.

Ceza Muhakemesi Kanunu madde 100’de yer alan ve 4. Yargı Paketi ile artık somut delillerin varlığı aranan suçlar çok sayıda olmakla birlikte başlıca kasten öldürme, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarından oluşuyor. Yapılan bu yeni değişiklikle cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçları için de somut delillere dayanan kuvvetli şüphenin aranması şartı sosyal medyada büyük tepki uyandırdı.

4. Yargı Paketi öncesi durum nasıldı?
4. Yargı Paketi’nin 13. maddesiyle yapılan değişiklik öncesi, belirtilen suçlarda tutuklama kararı verilebilmesi “kuvvetli suç şüphesinin varlığı”na tabiydi. Aslında kuvvetli suç şüphesinin varlığı araştırılırken de delillere dayanılmaktaydı. Tutuklama kararının gerekçeli olması hem Anayasa Mahkemesi hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uyarınca bir zorunluluktur. 4. Yargı Paketi öncesi de bu zorunluluğa uyularak kuvvetli suç şüphesinin varlığına dayanılmaktaydı.

Somut delil kavramı neyi ifade ediyor?
Ceza yargılamasında somut delil, doğrudan görmeye dayalı, bilmeye dayalı bir hususun yargılamada ileri sürülerek ortaya konmasıdır. Somut delil kavramı yalnızca görsel bir kayıt veya fiziksel bir bulguyu ifade etmez. Mağdurun beyanı da somut delil oluşturmaya yeterlidir. Durum bu şekilde olduğu için aslında 4. Yargı Paketi’yle getirilen bu değişiklik, yukarıda da belirttiğimiz gibi hem Anayasa Mahkemesi hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarıyla uyumludur. Hukuk devletlerinde somut delilin varlığı gerek tutuklama gerekse mahkumiyet kararı verilebilmesi için gereklidir.

Madem bu düzenleme sorun yaratmayacaktı, neden bu kadar tepki doğdu diye soracak olursanız, problem ne yazık ki kanunların uygulanmasından doğuyor. Somut delil kavramı ceza muhakemesi ilkeleri ile uyumlu olarak getirilmiş bir kavram. Ancak ne yazık ki yargıda yeterli denetim olmaması, şeffaflık ilkelerine uyulmaması, keyfiliğe kaçılarak kararlar veriliyor olması gibi sebeplerin varlığı somut delil kavramının uygulanmasında ciddi problemleri beraberinde getirecektir. Bu nedenle özünde problemli olmayan bir düzenleme ile ilgili olarak haklı bir tepki doğdu. Bu noktada hakimlerin üzerine büyük bir görev düşüyor. 4. Yargı Paketi düzenlemelerinin sağduyu ile değerlendirilerek uygulanması gerekmekte.