ÖNERİLER

Barınma Hakkı – Yeni Nesil İnsan Hakları Serisi #4 

Yeni Nesil İnsan Hakları serimize bu sefer aslında oldukça eski bir hak olmakla beraber günümüz dünyasında, Türkiye açısından ise özellikle son birkaç haftada gündeme gelen barınma hakkı ile devam edeceğiz.

Teksas Kürtaj Yasası

Geçtiğimiz hafta ABD’nin Teksas eyaletinde yürürlüğe giren ve hamileliğin altıncı haftasından sonra kürtajı yasaklayan yeni yasa tüm dünyada büyük tepkilere neden oldu.

Yapay Zeka Çağında İnsan Hakları – Yeni Nesil İnsan Hakları Serisi #3

Yapay zekanın hayatlarımıza hızla girmesi ve sürekli ilerleme halinde olması beraberinde pek çok soru ve sorunu getiriyor. Bunlardan birisinin de gelişen teknolojinin insan haklarına etkisi olduğu şüphesiz.

Ormanlar, Yangın ve İmar

Yangın felaketi devam ederken akıllara -haklı olarak- yanan bu ormanların imara açılıp açılamayacağı sorusu geldi.

4. Yargı Paketi Tartışmaları

Yapılan yeni değişiklikle cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçları için de somut delillere dayanan kuvvetli şüphenin aranması şartı sosyal medyada büyük tepki uyandırdı.

Unutulma Hakkı – Yeni Nesil İnsan Hakları Serisi #2

Unutulma hakkı, en basit tabiriyle internet ortamında hukuka uygun olarak yayımlanmış bir içeriğin kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle arama motorlarında listelenmesinin sona erdirilmesini (de-listing veya the right to de-referencing) talep hakkıdır.

Bağlantıyı Koparma Hakkı – Yeni Nesil İnsan Hakları Serisi #1

Bağlantıyı koparma hakkı; en basit şekliyle, çalışanların iş saati dışındaki zamanlarda işten ve işle alakalı olan e-posta, telefon gibi iletişim araçlarından kopabilme hakkını ifade etmektedir.

Marmara Can Çekişiyor

Çevre felaketlerinin ardı arkası kesilmezken Marmara Denizi’nin yıllardır mücadele ettiği deniz salyası ya da bilimsel ismiyle “müsilaj”ın geçtiğimiz aylarda gözle görülür halinin ciddi boyutlara ulaşmasıyla alarm verildi.

İkizdere Mücadelesi

Rize İyidere Lojistik Limanı inşaatında kullanılmak üzere Rize’nin İkizdere ilçesinde açılmak istenen taş ocağı için 20 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de, bölgede yer alan 17 adet taşınmazın acele kamulaştırılması için Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlanmıştı. Kararın alınmasının ardından 21 Nisan tarihinde taş ocağı inşaatını yapacak olan Cengiz İnşaat’a ait iş makineleri bölgeye girince İkizdere halkı inşaatı durdurmak için mücadeleye başladı ve o günden beri bölgede inşaatın başlamaması için nöbet tutmaya devam ediyorlar.

Tam Kapanmada Alkol Yasakları: Ne Kadar Hukuki?

26 Nisan tarihinde gerçekleşen kabine toplantısı sonrası tam kapanma kararı alınması üzerine İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesini yayınladı. Genelgede tam kapanma süresince açık olacak işletmelere...

İnsan Hakları Eylem Planı

Date

Geçtiğimiz aylarda yazılarımızda yer verdiğimiz yargı reformu stratejisi kapsamında üç yargı paketinin hayata geçirildiğini açıklayarak detaylarını paylaşmıştık. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, geçtiğimiz hafta başında yapılan AK Parti MYK’da Adalet Bakanlığı’nın uzun bir süredir üzerinde çalıştığı İnsan Hakları Eylem Planı’nı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu. İnsan Hakları Eylem Planı taslağının ilerleyen günlerde değerlendirilmesinin ardından Meclis’e sevk edilmesi bekleniyor.

Nasıl hazırlandı?
İnsan Hakları Eylem Planı, yargı reformu paketi kapsamına uzun bir süredir hükümetin gündeminde olan ve 2023’e kadar tamamlanması hedeflenen planlardan biriydi. Bu planın hazırlanmasında yargıdaki eksikler göz önünde bulundurularak, sivil toplum kuruluşları, hukukçular, akademisyenler ve iş dünyasından temsilcilerle görüşüldüğü ve AYM, AB, AİHM ve BM kararlarının dikkate alınarak bu kurumlardaki yargı mensuplarıyla detaylı çalışmalar yapıldığı ifade edilmekteydi.

Taslak planda neler yer alıyor?
Adalet Bakanlığı’nın yıl sonunda açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında özellikle adil yargılanma hakkının bir parçası olan makul sürede yargılanma hakkının ihlali konusunda çalışmalar yapılarak etkili bir mekanizma getirileceği öngörülmüştü. Geçtiğimiz hafta başında AK Parti MYK’sında sunulan taslakta ise İnsan Hakları Eylem Planı kapsamı açıklanarak, toplamda 9 amaç, 49 hedef ve 374 faaliyetin yer aldığı ifade edildi.

Bunlar arasında özellikle hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık, adil yargılanma hakkı, ifade özgürlüğü, özel hayatın gizliliğinin korunması gibi amaçların yer aldığı belirtildi. Bu kapsamda, son dönemlerde uygulamada sorunlar yaratan hususların dikkate alındığı göze çarptı. Bunlar arasında bekçilere insan hakları eğitimi verilmesi ve kadına yönelik şiddet vakaları dikkate alınarak eşe karşı işlenen suçlarda yer alan ağırlaştırıcı sebeplerin boşanan eş için de uygulanabilir hale getirilmesi gibi düzenlemelerin yer aldığı belirtildi.

Bir önceki eylem planı?
Bir önceki eylem planı 2014 yılında hayata geçirilerek 14 amaç ve 46 hedef belirlenmişti. Bu amaçlar arasında yaşama hakkı ve kötü muamelenin engellenmesi ve etkin soruşturma yapılması, makul sürede yargılamanın sağlanması, savunmanın etkinliğinin artırılması, özel hayatın ve aile hayatının korunması ve ifade ve medya özgürlüğünün sağlanması gibi amaçlar yer almaktaydı. Yeniden hayata geçirilmesi gereken planda benzer alanlarda düzenleme yapıldığı görülüyor.