Öneriler

Tam Kapanmada Alkol Yasakları: Ne Kadar Hukuki?

26 Nisan tarihinde gerçekleşen kabine toplantısı sonrası tam kapanma kararı alınması üzerine İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesini yayınladı. Genelgede tam kapanma süresince açık olacak işletmelere...

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkış

20 Mart 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye’de uzun süredir tartışılmakta olan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve...

Ömer Faruk Gergerlioğlu’nın vekilliğinin düşürülmesi ve gözaltı kararı

17 Mart’ta hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliği, kararın TBMM’de okunmasının ardından düşürüldü. Milletvekilliğinin düşürülmesi kararı alındığından beri TBMM’den ayrılmayan Gergerlioğlu, 21 Mart sabahı gözaltına alındı.

HDP’nin kapatılması istemi

15-21 Mart haftası Türkiye için gündemin oldukça yoğun olduğu; politika, hukuk ve ekonomi alanlarının birbirine geçtiği ve gündeme oturan her olayın hukuksallığının tartışıldığı bir hafta oldu. 

Nedir Bu İstanbul Sözleşmesi?

İstanbul Sözleşmesi’nin ne olduğunu daha iyi anlayabilmek için belki de bu yazıya şu soruyla başlamak lazım: “İstanbul Sözleşmesi ne değildir?” 

İnsan Hakları Eylem Planı

Geçtiğimiz aylarda yazılarımızda yer verdiğimiz yargı reformu stratejisi kapsamında üç yargı paketinin hayata geçirildiğini açıklayarak detaylarını paylaşmıştık. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, geçtiğimiz hafta başında yapılan AK...

Sosyal Medya Yasası, Reklam Yasakları, Peki ya Sonra?

Geçtiğimiz hafta reklam yasağının yürürlüğe girmesiyle birlikte, artık Twitter, Periscope ve Pinterest isimli teknoloji şirketlerine reklam verilmesi, reklam verilebilmesi için sözleşme yapılması ve bu amaçla para transferi yapılması yasaklandı. Bu yasağın Türkiye’de özellikle sosyal medya şirketlerini kullanarak etkinliğini yürüten ve satışlarını artıran KOBİ’ler bakımından ciddi bir etkisi olacağı tartışmasız.

İnsan Hakları Eylem Planı

Date

Geçtiğimiz aylarda yazılarımızda yer verdiğimiz yargı reformu stratejisi kapsamında üç yargı paketinin hayata geçirildiğini açıklayarak detaylarını paylaşmıştık. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, geçtiğimiz hafta başında yapılan AK Parti MYK’da Adalet Bakanlığı’nın uzun bir süredir üzerinde çalıştığı İnsan Hakları Eylem Planı’nı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu. İnsan Hakları Eylem Planı taslağının ilerleyen günlerde değerlendirilmesinin ardından Meclis’e sevk edilmesi bekleniyor.

Nasıl hazırlandı?
İnsan Hakları Eylem Planı, yargı reformu paketi kapsamına uzun bir süredir hükümetin gündeminde olan ve 2023’e kadar tamamlanması hedeflenen planlardan biriydi. Bu planın hazırlanmasında yargıdaki eksikler göz önünde bulundurularak, sivil toplum kuruluşları, hukukçular, akademisyenler ve iş dünyasından temsilcilerle görüşüldüğü ve AYM, AB, AİHM ve BM kararlarının dikkate alınarak bu kurumlardaki yargı mensuplarıyla detaylı çalışmalar yapıldığı ifade edilmekteydi.

Taslak planda neler yer alıyor?
Adalet Bakanlığı’nın yıl sonunda açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında özellikle adil yargılanma hakkının bir parçası olan makul sürede yargılanma hakkının ihlali konusunda çalışmalar yapılarak etkili bir mekanizma getirileceği öngörülmüştü. Geçtiğimiz hafta başında AK Parti MYK’sında sunulan taslakta ise İnsan Hakları Eylem Planı kapsamı açıklanarak, toplamda 9 amaç, 49 hedef ve 374 faaliyetin yer aldığı ifade edildi.

Bunlar arasında özellikle hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık, adil yargılanma hakkı, ifade özgürlüğü, özel hayatın gizliliğinin korunması gibi amaçların yer aldığı belirtildi. Bu kapsamda, son dönemlerde uygulamada sorunlar yaratan hususların dikkate alındığı göze çarptı. Bunlar arasında bekçilere insan hakları eğitimi verilmesi ve kadına yönelik şiddet vakaları dikkate alınarak eşe karşı işlenen suçlarda yer alan ağırlaştırıcı sebeplerin boşanan eş için de uygulanabilir hale getirilmesi gibi düzenlemelerin yer aldığı belirtildi.

Bir önceki eylem planı?
Bir önceki eylem planı 2014 yılında hayata geçirilerek 14 amaç ve 46 hedef belirlenmişti. Bu amaçlar arasında yaşama hakkı ve kötü muamelenin engellenmesi ve etkin soruşturma yapılması, makul sürede yargılamanın sağlanması, savunmanın etkinliğinin artırılması, özel hayatın ve aile hayatının korunması ve ifade ve medya özgürlüğünün sağlanması gibi amaçlar yer almaktaydı. Yeniden hayata geçirilmesi gereken planda benzer alanlarda düzenleme yapıldığı görülüyor.