NER襤LER

儭 HDP-AYM, EURO 2020 ve “futbol bas覺n覺”

Yarg覺tay Cumhuriyet Basavc覺l覺覺'n覺n HDP'nin kapat覺lmas覺na y繹nelik d羹zenledii iddianame kabul edildi. T羹rkiye, s覺f覺r puan ile EURO 2020'ye veda etti. Voleybolda gelen baar覺lar s羹rmanetleri s羹sledi... 襤yi okumalar!

儭 Pazar Press

SBK Holding'in patronu Korkmaz, Viyana'da tutukland覺. Veyis Ate'in Korkmaz'la konumas覺 olduu tahmin edilen bir ses kayd覺 da sosyal medyadan servis edildi.

Voleybolda tarihi baar覺lar, Tokyo, EURO 2020

Spor d羹nyas覺nda hareketin azalmad覺覺 d繹nemlerden birindeyiz. Avrupa Futbol ampiyonas覺 balad覺, Tokyo Olimpiyatlar覺'na ise neredeyse bir ay kald覺.

儭 Berkin Elvan karar覺

16 Haziran 2013 tarihinde, Gezi protestolar覺 s覺ras覺nda, att覺覺 gaz fieiyle 14 ya覺ndaki Berkin Elvan'覺n yaam覺n覺 yitirmesine sebep olduuna h羹kmedilen polis memuru Fatih Dalgal覺 16 y覺l 8 ay hapis cezas覺na 癟arpt覺r覺ld覺. G繹zler Yarg覺tayda...

儭 HDP binas覺na silahl覺 sald覺r覺

HDP; 襤zmir'deki binalar覺na sald覺r覺 yap覺ld覺覺n覺 duyururken, parti g繹revlisi Deniz Poyraz'覺n da hayat覺n覺 kaybettii a癟覺kland覺.

儭 Biden-Putin, Soma karar覺, Airbus-Boeing atekes

T羹m d羹nyan覺n g繹zleri ABD Bakan覺 Joe Biden ve Rusya Devlet Bakan覺 Vladimir Putin'in g繹r羹mesi 羹zerinde. Keyifli okumalar!

iOS 15, macOS Monterey, Windows 11

Haziran ay覺 癟ounuzun bildii 羹zere genelde teknoloji devlerinin yeni yaz覺l覺m ve iletim sistemlerini konutuumuz bir ay olur. Bu gelenek bu ay da s羹r羹yor.

儭 Veyis Ate, Airbus-Boeing bar覺覺, M覺s覺r’da idam cezalar覺

Veyis Ate'in Sezgin Baran Korkmaz'la yapt覺覺 telefon g繹r羹mesinin ses kay覺tlar覺 s覺zd覺r覺ld覺. Konuma esnas覺nda Ate'in Korkmaz'dan 10 milyon avro istemesi dikkat 癟ekti. Sal覺kl覺 haftalar!

G7 bitti NATO balad覺

Hafta sonu Birleik Krall覺k'ta G7 zirvesini tamamlayan liderler; Br羹ksel'de NATO liderleriyle bulutu. Keyifli okumalar!

儭 Pazar Press

T羹rkiye'de g羹ndem Sedat Peker'in yeni bir video yay覺nlamamas覺yd覺. Twitter'da #sedatpeker10 hashtag'i ile yap覺lan payla覺m say覺s覺 u s覺ralar 30 bin civar覺nda. D羹nyada ise g羹ndem G7 Zirvesiydi.

妞 mRNA a覺s覺, iPhone12, Fleet

Date

Novus Teknoloji b羹lteninden herkese merhaba! Takvimler 25 Kas覺m 2020yi, saatlerimiz 10.00u g繹steriyor. G羹ncel teknolojik keif ve inovasyonlar覺n aras覺ndan zaman覺n ruhuna y繹n veren gelimeleri aktar覺yoruz.

Haftan覺n bal覺klar覺:

Covid-19 a覺s覺 nas覺l 癟al覺覺yor?

儭 Kuantum bilgisayarlar

iPhone 12 serisinin T羹rkiye fiyatlar覺

Keyifli okumalar!
COVID-19

Nas覺l Oluyor? Pfizer ve BioNTechin COVID-19 A覺s覺
襤pek Simay G繹kulu

Tam bir y覺l 繹nce Wuhanda ortaya 癟覺k覺p t羹m d羹nya d羹zenini deitiren Covid-19un y覺k覺c覺 etkilerini ortadan kald覺rmaya aday g羹zel haber Pfizerden geldi. Bas覺nda daha 癟ok a覺y覺 bir T羹rk-Alman 癟iftin gelitirdii ger癟ei yer alsa da a覺n覺n nas覺l gelitirildii de bir o kadar ilgi 癟ekici.

A覺y覺 kefeden Dr. zlem T羹reci ve Prof. Uur ahin 繹nderliindeki BioNTech irketi asl覺nda kanser i癟in kiiye 繹zel imm羹noterapi, yani ba覺覺kl覺k sisteminin kanser h羹creleriyle savat覺r覺lmas覺 tedavisi odakl覺 bir merkez. 襤lk bak覺ta kanser tedavisi ve a覺 羹retimi birbirinden olduk癟a farkl覺 g繹r羹nse de asl覺nda d羹nyan覺n kar覺 kar覺ya olduu bu vir羹se kar覺 ba覺覺kl覺k kazanmas覺n覺n yeg璽ne yollar覺ndan biri bu iki alan aras覺ndaki kesiimde yat覺yor. n羹m羹zdeki aylarda da覺t覺lmas覺 beklenen a覺n覺n en ilgi 癟ekici 繹zelliklerinden biri al覺覺lagelmi a覺lar gibi tavuk yumurtalar覺 i癟erisinde 羹retilmemesi ve i癟erisinde zay覺flat覺lm覺 patojenlerin bulunmamas覺. Yani gelitirilen bu a覺n覺n i癟inde 癟eitli kimyasallarla etkisi minimuma indirilmi koronavir羹s bulunmuyor. Bu nedenle a覺 i癟eriinin v羹cuda girdii anda hastal覺覺n kendisine yol a癟mas覺 da m羹mk羹n deil.

mRNA:
Yeni a覺da t覺pk覺 kanser hastalar覺na uygulanan imm羹noterapi a覺lar覺ndaki gibi s繹z konusu hastal覺k veya t羹m繹rle ilgili DNA par癟as覺n覺 kodlayan mesajc覺 ribon羹kleik asit (mRNA) molek羹lleri bulunuyor. Bu mRNA molek羹lleri, dayan覺kl覺l覺klar覺n覺 ve kodlad覺klar覺 proteinin v羹cuttaki sentezinin verimini art覺rmak i癟in 癟eitli ilemlerden ge癟irildikten sonra v羹cuttaki etkisini g繹stermeye haz覺r hale geliyor. COVID-19 a覺s覺nda bulunan mRNA par癟alar覺 kanser a覺lar覺ndan farkl覺 olarak bir t羹m繹re ait antijeni deil, koronavir羹s羹n 羹zerinde bulunan ve vir羹s羹n genetik materyalinin h羹crelerimize girmesini salayan S-proteinini kodluyor. Yani a覺da bulunan mRNA par癟alar覺, kodlad覺klar覺 bu S-proteinlerinin h羹crelerimizde salg覺lanmas覺n覺 sal覺yor ve bu yabanc覺 proteine kar覺 g羹癟l羹 bir ba覺覺kl覺k sistemi tepkisine sebep oluyor. B繹ylece ba覺覺kl覺k sistemi h羹crelerimiz bu proteinle bir daha kar覺 kar覺ya geldiklerinde onu hat覺rl覺yor ve aktifleerek koronavir羹s羹 h羹creye balanmas覺 ger癟eklemeden etkisiz hale getiriyor.

Bu benzersiz a覺, klinik denemeler sonras覺 baar覺s覺n覺 t羹m d羹nyaya duyurmu ve t羹nelin sonundaki 覺覺覺 bizlere g繹stermi durumda. Fakat olduk癟a k覺r覺lgan bir yap覺ya sahip olan a覺n覺n saklanma koullar覺 ve da覺t覺m aamas覺 herkesin kafas覺nda soru iaretleri b覺rakmaya devam ediyor.KUANTUM

Nedir u k羹bit?
E. Meltem Tolunay

Ge癟en hafta kuantum bilgisayar teknolojisinin gelecein en dikkat 癟eken gelimelerinden biri olduundan bahsetmitik. Kuantum bilgisayarlar覺n nas覺l 癟al覺t覺覺n覺 ve neden klasik bilgisayarlar覺n 繹tesinde bir ilem g羹c羹ne sahip olduunu anlamak i癟in en k羹癟羹k birimine bakmam覺z gerekir. Kuantum bilgisayarlar覺n kulland覺覺 bilgi birimine kuantum ve bit s繹zc羹klerinin birleimi olarak k羹bit deniyor. Kulland覺覺m覺z klasik bilgisayarlar ise t羹m ilemleri 0 ve 1 deerlerinden yaln覺zca birini alabilen bit birimi 羹zerinden yap覺yor. Ancak kuantum d羹nyas覺nda, doduumuz andan itibaren 繹renmeye balad覺覺m覺z fizik kurallar覺n覺n art覺k al覺k覺n olduumuz bi癟imiyle 癟al覺mad覺覺 bir alana ge癟i yap覺yoruz.

Nedir?
K羹bitin klasik bitten ilk fark覺n覺 anlamak i癟in herhangi bir objeyi ele alal覺m. rnein bir barda覺n masada d羹z durmas覺n覺 0 ters durmas覺n覺 ise 1 say覺s覺yla temsil edebiliriz. Bu ekilde objenin dier b羹t羹n hallerini g繹z ard覺 ederek iki birim 羹zerinden 癟al覺an basit bir bilgi sistemi oluturmu oluruz. 襤癟inde bulunduumuz evrenin fizik kurallar覺 gerei bardak herhangi bir anda ya d羹z ya da ters durmaktad覺r. Bu sistemde bardak hakk覺nda bu iki durum d覺覺nda bir sonu癟 d羹羹n羹lemez. Ancak kuantum mekaniine t璽bi olan objeler -繹rnein elektronlar- i癟in durum farkl覺d覺r. Her elektronun spin ad覺n覺 verdiimiz bir 繹zellii mevcut ve t覺pk覺 bardak 繹rneindeki gibi yukar覺 ve aa覺 olmak 羹zere iki durumda bulunabiliyor. Ancak bu sistem klasik sistemlerdeki gibi ya yukar覺 0 ya da aa覺 1 durumda olmak zorunda deil. Kuantum d羹nyadaki bu sistem – 繹l癟羹m yaparak sistemi etkilemediimiz takdirde – ayn覺 anda bir miktar 0 bir miktar da 1 bi癟iminde bulunabiliyor. Teknik ismi s羹perpozisyon olan bu durum, kuantum bilgisayarlar覺n klasik bilgisayarlardan ayr覺ld覺覺 en temel noktalardan birini oluturuyor. Bizler kuantum fiziine al覺k覺n olmad覺覺m覺z i癟in bir barda覺n ayn覺 anda biraz d羹z biraz ters olmas覺 durumunu zihnimizde canland覺ram覺yoruz. Bu sebeple s羹perpozisyona daha matematiksel yaklamak gerekiyor.

Dola覺kl覺k:
K羹bitlerin s羹perpozisyon d覺覺nda en 繹nemli silahlar覺ndan biri de farkl覺 k羹bitlerin dola覺kl覺k durumunda bulunabilmeleri. Klasik d羹nyada tam kar覺l覺覺 olmayan dola覺kl覺k durumunu tasavvur etmek birden fazla k羹bitin birlikte bulunduu bir hal olmas覺ndan dolay覺 g繹rece zor. 襤ki k羹biti tam bir dola覺kl覺k durumuna getirdiimizde aralar覺ndaki mesafe ne olursa olsun k羹bitlerden birinin durumu, dieri hakk覺nda da bilgi veriyor. rnein iki barda覺n tam dola覺k olabildii bir d羹nyada yaasayd覺k ve bunlar覺 kapal覺 kutulara koysayd覺k; birini Amerikaya g繹nderip yaln覺zca elimizdeki kutudaki bardak ters mi d羹z m羹 diye bakarak Amerikadaki barda覺n terslik d羹zl羹k durumunu %100 ihtimalle doru tahmin edebilirdik. Hayal etmesi zor ancak kuantum bilgisayarlar i癟in bu 癟ok temel bir durum ve g羹c羹n羹n en 繹nemli kaynaklar覺ndan biri. Bunu da baka bir yaz覺da ele alaca覺z…

#TB

1990lar覺n ba覺nda Nintendo ve Sony taraf覺ndan yeni gelien bir teknoloji olan Kompakt Diskin merkeze koyulduu elence sistemi projesi Play Station, ilk maceras覺nda baar覺s覺z olmutu. Bunu takip eden s羹re癟te kendi oyun konsolunu gelitirmek isteyen Sony, bu baar覺s覺z projeyi tamamen kendi 癟at覺s覺 alt覺nda diriltmeyi baard覺 ve 3 Aral覺k 1994teki tan覺t覺mdan sonra y羹ksek sat覺 rakamlar覺 elde etti. Sonynin getirdii en b羹y羹k yenilik, kart sistemini kullanmaya devam eden oyun konsollar覺na k覺yasla daha y羹ksek kapasitede depolama salayabilen CD teknolojisiyle daha kompleks oyunlar覺 kullan覺c覺yla buluturabilmesiydi. Ayn覺 zamanda yeni bir 癟a覺n balang覺c覺 olan 32-bit konsollar覺n ilk 繹rneklerinden olmay覺 baard覺.

Sony, 2020 y覺l覺n覺n Kas覺m ay覺nda 癟覺kard覺覺 Play Station 5le sekt繹re yeni soluklar getirmeye devam ediyor. D繹nemin deien artlar覺 gerei, bu sefer 667 GBa kadar kullan覺m alan覺 ve 16 GBl覺k ilemci g羹c羹 sal覺yor.

GEL襤MELER

1- Apple覺n iPhone 12 serisinin T羹rkiye fiyatlar覺, irketin T羹rkiye internetsitesindea癟覺kland覺. Siteye g繹re Apple覺n yeni telefonlar覺n覺n balang覺癟 (en d羹羹k kapasiteli model) fiyatlar覺:

  • iPhone 12 Mini: 9.999 lira

  • iPhone 12: 10.999 lira

  • iPhone 12 Pro: 14.999 Lira

  • iPhone 12 Pro Max: 16.999 Lira

2- Twitter, dier sosyal medya platformlar覺nda Story olarak g繹rmeye al覺覺k olduumuz 24 saatin ard覺ndan silinen hik璽yeler 繹zelliini Fleet ismiyle kullan覺ma sundu. Ancak hafta ba覺nda fleetlerin 24 saat ge癟se de silinmedii, dier kullan覺c覺lar taraf覺ndan s羹rekli eriilebildii ve fleet sahiplerinin payla覺mlar覺n覺 sonradan g繹r羹nt羹leyen bu kiileri g繹remedii ortaya癟覺kt覺. Twitter, konuya ilikin yapt覺覺 a癟覺klamada fleetlerin herhangi bir kural ihl璽li i癟ermeleri ihtim璽line kar覺 sunucularda 30 g羹n veya daha uzun s羹relerle tutulabildiini belirtti. Ancak 24 saat sonra h璽l璽 g繹r羹nt羹lenebilme ve g繹r羹nt羹leyen kiilerin belli olmamas覺 a癟覺klar覺n覺n k覺sa zamanda kapat覺laca覺n覺 belirtti.

3- Bel癟ikadaki KU Leuven 羹niversitesinde siber g羹venlik arat覺rmalar覺 y羹r羹ten Lennert Wouters, Tesla Model X ara癟lar覺n覺n bir g羹venlik a癟覺覺 y羹z羹nden birka癟 dakika i癟inde 癟al覺nabildiini ortaya癟覺kard覺.

  • K覺saca:Bir Model Xi 癟almak isteyen kii, yakla覺k 200 dolar tutan kablosuz ekipmanla ara癟 sahibine yakla覺yor ve ara癟 anahtar覺n覺n yayd覺覺 kilit a癟ma sinyallerini toplay覺p kaydediyor. Ard覺ndan araca yakla覺yor ve kaydettii bu sinyallerle ger癟ek anahtar覺 taklit ederek arac覺n kap覺lar覺n覺 a癟abiliyor. Araca bindiinde ise normalde Tesla tamiri i癟in kullan覺lan ekipman balant覺lar覺yla 癟almak istedii Model Xe kendi anahtar覺n覺 arac覺n ger癟ek anahtar覺 gibi tan覺tabiliyor. B繹ylece ara癟, h覺rs覺z覺n anahtar覺n覺 hakiki anahtar zannediyor ve yola 癟覺kmas覺na izin veriyor. T羹m bunlar覺 yapmak i癟in anahtar覺 yan覺nda ta覺yan ara癟 sahibine yaklamak, ard覺ndan Model X i癟inde birka癟 dakika vakit ge癟irmek yetiyor. Yakla覺lmas覺 gereken mesafe ise 30 metreye kadar 癟覺kt覺覺ndan ara癟 sahibi k覺sa s羹re i癟inde ba覺na geleceklerin maalesef fark覺na varam覺yor.