ÖNERİLER

4. Yargı Paketi Tartışmaları

Yapılan yeni değişiklikle cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçları için de somut delillere dayanan kuvvetli şüphenin aranması şartı sosyal medyada büyük tepki uyandırdı.

Unutulma Hakkı – Yeni Nesil İnsan Hakları Serisi #2

Unutulma hakkı, en basit tabiriyle internet ortamında hukuka uygun olarak yayımlanmış bir içeriğin kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle arama motorlarında listelenmesinin sona erdirilmesini (de-listing veya the right to de-referencing) talep hakkıdır.

Bağlantıyı Koparma Hakkı – Yeni Nesil İnsan Hakları Serisi #1

Bağlantıyı koparma hakkı; en basit şekliyle, çalışanların iş saati dışındaki zamanlarda işten ve işle alakalı olan e-posta, telefon gibi iletişim araçlarından kopabilme hakkını ifade etmektedir.

Marmara Can Çekişiyor

Çevre felaketlerinin ardı arkası kesilmezken Marmara Denizi’nin yıllardır mücadele ettiği deniz salyası ya da bilimsel ismiyle “müsilaj”ın geçtiğimiz aylarda gözle görülür halinin ciddi boyutlara ulaşmasıyla alarm verildi.

İkizdere Mücadelesi

Rize İyidere Lojistik Limanı inşaatında kullanılmak üzere Rize’nin İkizdere ilçesinde açılmak istenen taş ocağı için 20 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de, bölgede yer alan 17 adet taşınmazın acele kamulaştırılması için Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlanmıştı. Kararın alınmasının ardından 21 Nisan tarihinde taş ocağı inşaatını yapacak olan Cengiz İnşaat’a ait iş makineleri bölgeye girince İkizdere halkı inşaatı durdurmak için mücadeleye başladı ve o günden beri bölgede inşaatın başlamaması için nöbet tutmaya devam ediyorlar.

Tam Kapanmada Alkol Yasakları: Ne Kadar Hukuki?

26 Nisan tarihinde gerçekleşen kabine toplantısı sonrası tam kapanma kararı alınması üzerine İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesini yayınladı. Genelgede tam kapanma süresince açık olacak işletmelere...

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkış

20 Mart 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye’de uzun süredir tartışılmakta olan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve...

Ömer Faruk Gergerlioğlu’nın vekilliğinin düşürülmesi ve gözaltı kararı

17 Mart’ta hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliği, kararın TBMM’de okunmasının ardından düşürüldü. Milletvekilliğinin düşürülmesi kararı alındığından beri TBMM’den ayrılmayan Gergerlioğlu, 21 Mart sabahı gözaltına alındı.

HDP’nin kapatılması istemi

15-21 Mart haftası Türkiye için gündemin oldukça yoğun olduğu; politika, hukuk ve ekonomi alanlarının birbirine geçtiği ve gündeme oturan her olayın hukuksallığının tartışıldığı bir hafta oldu. 

Nedir Bu İstanbul Sözleşmesi?

İstanbul Sözleşmesi’nin ne olduğunu daha iyi anlayabilmek için belki de bu yazıya şu soruyla başlamak lazım: “İstanbul Sözleşmesi ne değildir?” 

Unutulma Hakkı – Yeni Nesil İnsan Hakları Serisi #2

Date

Geçtiğimiz haftalarda bültenimizde Yeni Nesil İnsan Hakları serimizin ilk yazısı olarak Bağlantıyı Koparma Hakkı’na yer vermiştik. Yeni nesil dediğimizde akla gelen unsurlardan ilkinin teknoloji olduğu söylenebilir. Teknolojinin hayatlarımıza başlıca yansımasının da güncel yayınlarda 4,7 milyar insanın kullandığı kaydedilen internet olduğunu söyleyebiliriz.

Düzenlemeler:
İnternetin hayatlarımızda bu kadar yer kaplamasının doğal bir sonucu olarak internette yapılan yayınların düzenlenmesi ihtiyacı artmıştır. Başta Avrupalı yetkililer olmak üzere pek çok yasa yapıcı, internet yayıncılığı konusunda düzenlemeler getirmeye başlamıştı. Türkiye’de ise 2007’de özellikle belli suçların internet aracılığıyla işlenmesinin önüne geçilmesi amacıyla 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun yürürlüğe girmişti. Ancak isminden de anlaşılabileceği üzere, bu kanun internet ortamında işlenen suçların düzenlenmesi amacını gütmektedir.

Oysa internet ortamında suç işlenebileceği gibi, tamamıyla hukuka uygun bir şekilde yayınlanmış bazı içeriklerin de bireylerin kişilik haklarına müdahalede bulunması, bu hakları ihlal edebilmesi mümkündür. Örneğin yıllar önce işlenmiş bir suç mağdurunun ismi; arama motoruyla aratıldığında suça dair haberlerde çıkıyor ise kişinin unutulma hakkını talep edebilme imkanı doğmaktadır.

Unutulma hakkı 2018’de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında yer bularak daha sonra Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın önüne gelen Google v. İspanya kararında uluslararası tanınırlığa ulaşmıştır. İspanyol bir avukat, Google arama motoru üzerinden ismi aratıldığında geçmişteki haciz ilanlarının çıkması sebebiyle ismiyle ilgili haberlerin birbiriyle bağlantısının koparılması talebiyle dava açması üzerine ABAD, hukuka uygun olarak yayımlanan ve avukat bakımından doğru olan bu bilgilerin, zamanın geçmesiyle hukuka aykırı hale gelebileceği kararını vermiştir. Türkiye’de de henüz yasal düzenlemeye kavuşmamış olsa da Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları ile unutulma hakkına yer verilerek bu hak Türk hukukunda da yer bulmuştur.

Unutulma Hakkının Sınırı
Unutulma hakkı, en basit tabiriyle internet ortamında hukuka uygun olarak yayımlanmış bir içeriğin kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle arama motorlarında listelenmesinin sona erdirilmesini (de-listing veya the right to de-referencing) talep hakkıdır. İlk bakışta bu hakkın günümüz dünyasında sınırları olmayan internetin kontrol edilebilmesi bakımından gerekli olduğu düşünülse de aslında internet yayınlarının devlet organları eliyle düzenlenmesi; özellikle ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve bilgi güvenliğinin sağlanması konusunda riskler barındırmaktadır. Bu nedenle unutulma hakkı uygulanırken gerçekten de bu hakkın kullanılmasını talep edenler bakımından meşru bir sebebi olması, bilgileri yayınlayanların ifade özgürlüğü ve bu bilgilerden internet yoluyla bugün veya gelecekte faydalanacak olanların bilgiye erişim haklarının mutlaka gözetilmesi gerekmektedir.