ÖNERİLER

Barınma Hakkı – Yeni Nesil İnsan Hakları Serisi #4 

Yeni Nesil İnsan Hakları serimize bu sefer aslında oldukça eski bir hak olmakla beraber günümüz dünyasında, Türkiye açısından ise özellikle son birkaç haftada gündeme gelen barınma hakkı ile devam edeceğiz.

Teksas Kürtaj Yasası

Geçtiğimiz hafta ABD’nin Teksas eyaletinde yürürlüğe giren ve hamileliğin altıncı haftasından sonra kürtajı yasaklayan yeni yasa tüm dünyada büyük tepkilere neden oldu.

Yapay Zeka Çağında İnsan Hakları – Yeni Nesil İnsan Hakları Serisi #3

Yapay zekanın hayatlarımıza hızla girmesi ve sürekli ilerleme halinde olması beraberinde pek çok soru ve sorunu getiriyor. Bunlardan birisinin de gelişen teknolojinin insan haklarına etkisi olduğu şüphesiz.

Ormanlar, Yangın ve İmar

Yangın felaketi devam ederken akıllara -haklı olarak- yanan bu ormanların imara açılıp açılamayacağı sorusu geldi.

4. Yargı Paketi Tartışmaları

Yapılan yeni değişiklikle cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçları için de somut delillere dayanan kuvvetli şüphenin aranması şartı sosyal medyada büyük tepki uyandırdı.

Unutulma Hakkı – Yeni Nesil İnsan Hakları Serisi #2

Unutulma hakkı, en basit tabiriyle internet ortamında hukuka uygun olarak yayımlanmış bir içeriğin kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle arama motorlarında listelenmesinin sona erdirilmesini (de-listing veya the right to de-referencing) talep hakkıdır.

Bağlantıyı Koparma Hakkı – Yeni Nesil İnsan Hakları Serisi #1

Bağlantıyı koparma hakkı; en basit şekliyle, çalışanların iş saati dışındaki zamanlarda işten ve işle alakalı olan e-posta, telefon gibi iletişim araçlarından kopabilme hakkını ifade etmektedir.

Marmara Can Çekişiyor

Çevre felaketlerinin ardı arkası kesilmezken Marmara Denizi’nin yıllardır mücadele ettiği deniz salyası ya da bilimsel ismiyle “müsilaj”ın geçtiğimiz aylarda gözle görülür halinin ciddi boyutlara ulaşmasıyla alarm verildi.

İkizdere Mücadelesi

Rize İyidere Lojistik Limanı inşaatında kullanılmak üzere Rize’nin İkizdere ilçesinde açılmak istenen taş ocağı için 20 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de, bölgede yer alan 17 adet taşınmazın acele kamulaştırılması için Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlanmıştı. Kararın alınmasının ardından 21 Nisan tarihinde taş ocağı inşaatını yapacak olan Cengiz İnşaat’a ait iş makineleri bölgeye girince İkizdere halkı inşaatı durdurmak için mücadeleye başladı ve o günden beri bölgede inşaatın başlamaması için nöbet tutmaya devam ediyorlar.

Tam Kapanmada Alkol Yasakları: Ne Kadar Hukuki?

26 Nisan tarihinde gerçekleşen kabine toplantısı sonrası tam kapanma kararı alınması üzerine İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesini yayınladı. Genelgede tam kapanma süresince açık olacak işletmelere...

Yapay Zeka Çağında İnsan Hakları – Yeni Nesil İnsan Hakları Serisi #3

Date

Yapay zekanın hayatlarımıza hızla girmesi ve sürekli ilerleme halinde olması beraberinde pek çok soru ve sorunu getiriyor. Bunlardan birisinin de gelişen teknolojinin insan haklarına etkisi olduğu şüphesiz. Yapay zeka kavramı oldukça geniş bir kavram olsa da, en basit haliyle; makinelerin canlılara özgü bir özellik olan zekaya sahip olabilmesi ve bu zeka ile öğrenme, problem çözme gibi bilişsel işlevleri taklit etmesidir. Yapay zeka temelli teknolojiler ise her gün kullandığımız sosyal medya uygulamalarından ev aletlerine kadar günlük hayatlarımıza fazlasıyla dahil olmuş durumda. Peki günlük hayatlarımıza bu kadar yakından dahil olan bir teknolojinin insan haklarına etkisi konusuna ne kadar hakimiz? İlk bakışta bir ilgisi yokmuş gibi düşünülse de aslında yapay zeka temelli her teknoloji başta veri güvenliği olmak üzere, eşitlik, ayrımcılık yasağı gibi insan haklarının temelini oluşturan başlıca aktörlere karşı bir tehdit içermektedir.

Yapay zeka ile insan hakları ilişkisi
Az önce yaptığımız basit tanıma göre; yapay zeka kullanan makinelere öğretilen birtakım veriler tekrar tekrar kullanılarak, güncellenerek öğrenme ve problem çözme eylemleri yapılmakta. Bu durum da makineye verilen veri her neyse, o yönde bir çıktı oluşmasına sebep olmakta. Dolayısıyla yapay zekanın verileri nasıl ve ne amaçla kullandığı, bireyler arasında ayrımcılık yapıp yapmadığı, belirli grupların belirli içeriklere/teknolojilere erişimini engelleyip engellemediğinin denetimini yapmak oldukça güç. Her ne kadar şu anda bu durum kontrol edilebilir seviyede gibi gözükse de, aslında durum bu şekilde değil. Örneğin yüz tarama kameralarıyla insanların yüzünü tanıyarak suçluların bulunduğu sistemler var. Bu kameralara kişilerin tespitini yapabilmek için belirli özellikler öğretiliyor; siyahi insanların tespit edilmesi gibi. Bu durum da açıkça ırkçılığa sebep oluyor. Ayrıca bu derece hızla gelişen bir alanda yapay zeka sosyal medya hesapları ve internet tarayıcılarıyla sınırlı kalmayıp günlük hayatta kullandığımız her aşamaya girecek gibi görünüyor. Kullandığımız arabadan evlerimizde kullandığımız elektrik süpürgelerine, AVM’de alışveriş yaparken yaptığımız ödemeden okullarda aldığımız eğitime, hatta mahkemelerde yapılan yargılamalara kadar genişlediğinde şeffaf ve hesap verebilir sistemlerle karşı karşıya kalmazsak temel insan hakları büyük tehlikede demektir.

Yapay zeka çağında insan hakları nasıl korunmalı?
Din, dil, ırk, cinsiyet ayrımcılığı yapılarak farklı muamelelere tabi tutulmaları, işlenen verilerin üçüncü kişilerle veya devlet kurumlarıyla paylaşılması gibi risklerin önüne geçmenin yolu; bir an önce yapay zeka gelişimi konusunda evrensel seviyede bir etik çerçeve çizilmesidir. Ulusal seviyede ise yapay zeka temelli teknolojilerin insan haklarına etkisi devletlerin belirleyeceği usullere göre yürütülmeli, denetimler yapılmalı ve yapay zeka temelli sistemlerden doğan zararların azaltılması için gerekli önlemler alınmalıdır. Bu düzenleme ve önlemler de, her teknolojiyi kapsayacak kadar geniş çerçevede ele alınarak insan hakları ihlallerinin önüne geçilmesi için yapay zeka temelli teknolojilere ilişkin tüm aktörlere (yapay zeka üreticileri, iş sahipleri, hizmet sağlayıcılar, yöneticiler, çalışanlar gibi) uygulanabilir hale getirilmelidir. Bu şekilde yapay zekanın neden olacağı insan hakları ihlalleri önlenebilecektir.