YAYIN POLİTİKAMIZ

  • Novus; zamanın ruhuna yön veren dönüşümleri ve gelişmeleri okuyucularına kısa, odaklı ve en anlaşılabilir biçimde sunar. 
  • Novus; bir haber sitesi değil, bir medya platformudur. Haberin kaynağı değil, çokça haberin ve tarafın gözetilerek içerikleştirildiği bir servistir. Alanında uzman yazarların kaleme aldığı içeriklerle konunun en doğru ve etkili aktarımı hedeflenir. 

  • Novus; yayın ilkeleriyle uyumlu ulusal ve uluslararası kaynaklardan haberler derler. Doğrulanmış gelişmeleri, deneyimli yazarlarının bilgi birikimi ile birleştirerek servis eder.
  • Novus; haber seçimi aracılığıyla yürüttüğü eşik bekçiliği faaliyeti ile bilgi kalabalığını ve kalitesizliğine bir çözüm sunar. Zamanlılık ve önemlilik ilkeleriyle haber derler.
  • Novus’un belirli bir siyasi gündemi yoktur; bütüncül bir perspektif sunma düşüncüyle içerik üretir. Farklı düşünce, yaklaşım ve tarafların doğurduğu bilgileri bir arada sunma amacı taşır. Çok boyutlu meselelerde birden çok uzman ile çalışarak; kapsamlı içerikler oluşturur.
  • İngilizce ve Türkçe yayın yapan haber ajanslarını, yayıncıları, sektörel içerik üreticilerini, uluslararası organizasyonları, araştırma şirketleri ve raporlarını, kamu kuruluşları ve açıklamalarını, sivil toplum örgütlerini takip eder.
  • Bilginin demokratikleşmesi farklı düşüncelerin ve yaklaşımların bir arada servis edilmesine bağlıdır. Okura bütüncül bir perspektif sunmak gayretiyle içerik üreten Novus, bir gelişmeyle ilgili tüm perspektifleri bir arada haberleştirir.